Tuen hakeminen

Kuopion kaupungin tapahtumatuki ja -yhteistyö

Kuopio haluaa olla tapahtumajärjestäjän kumppani ja toiminnallaan mahdollistaa tapahtuman sujuvan järjestämisen Kuopiossa. Kumppanina voimme viestiä tapahtumasta kaupungin medioissa, neuvoa lupa- ja tila-asioissa sekä mahdollisesti tukea tapahtumaa taloudellisesti. Tapahtumatukihakemuksia ja yhteistyöesityksiä arvioidaan tapahtuman vaikuttavuuden perusteella.

Kuopion kaupungin lisäksi rahallista tapahtumatukea voi hakea eri lähteistä joita löytyy Aurora-tietokannasta ja Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta. Erityisesti pienten tapahtumien järjestäjiä kehotamme hakeutumaan Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen piiriin.

Tärkeimmät kriteerit tapahtumatuen saamiseen:

Tapahtuman aluetaloudelliset vaikutukset ja ROI-laskelma, esim. matkailutulovaikutus.

Tapahtuman hyödyntämismahdollisuudet kaupunkimarkkinoinnissa, esim. tapahtuman näkyvyys ja markkinointi sekä tapahtuman kohderyhmät.

Tapahtuman hyvinvointivaikutukset, esim. terveellisyysvaikutukset, liikunnan ja harrastustoiminnan, yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden edistäminen.

Tapahtuman kestävä toimintamalli, resurssiviisaus, ympäristövaikutukset sekä tapahtumajärjestäjän vastuullisuus.

Tapahtuman kehitys- ja kasvutavoitteet.

Tapahtumatukea ja -yhteistyötä haetaan ennen tapahtuman järjestämistä, kun tapahtuma on suunniteltu huolellisesti. Haku on auki ympäri vuoden. Kannustamme järjestäjiä aloittamaan suunnittelu- ja tukihakemusprosessin mahdollisimman aikaisin. Päätöksiä kaupungin tuista tehdään aikaisintaan joka vuoden tammikuussa ja päätöksien lainvoimaisuuteen kannattaa varata kuukausi. Tapahtumajärjestäjiltä toivotaan aktiivisuutta tukineuvotteluiden käynnistämisessä.

Tapahtumatuki on aina osatukea, varmistathan että tapahtumallasi on myös muuta rahoitusta. Tapahtumatukea ei ole perusteltua käyttää Kuopion kaupungin omien tilojen vuokramaksuihin.

Tällä samalla lomakkeella haetaan myös Savilahden alueen tapahtumatukia, lue lisää Tapahtumat – Savilahti Kuopio

Tuki maksetaan aina tapahtuman järjestämisen jälkeen, kuitenkin tapahtumavuoden aikana. Tapahtumajärjestäjän on toimitettava kaupungille tapahtumatukiselvitys korkeintaan kahden kuukauden kuluttua tapahtuman toteutumisesta. Selvitystä voi täydentää lomakkeen lähettämisen jälkeen.

Katso myös muut Kuopion kaupungin avustusmahdollisuudet:
Kuopion kaupunki avustukset