Tuen hakeminen

Kuopion kaupungin tapahtumatuki ja -yhteistyö

Kuopio haluaa olla tapahtumajärjestäjän kumppani ja toiminnallaan mahdollistaa tapahtuman sujuvan järjestämisen Kuopiossa. Kumppanina voimme viestiä tapahtumasta kaupungin medioissa, neuvoa lupa- ja tila-asioissa sekä mahdollisesti tukea tapahtumaa taloudellisesti. Tapahtumatukihakemuksia ja yhteistyöesityksiä arvioidaan tapahtuman vaikuttavuuden perusteella.

Kuopion kaupungin lisäksi rahallista tapahtumatukea voi hakea eri lähteistä joita löytyy Aurora-tietokannasta ja Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta. Erityisesti pienten tapahtumien järjestäjiä kehotamme hakeutumaan Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen piiriin.

Tärkeimmät kriteerit tapahtumatuen saamiseen:

Tapahtuman aluetaloudelliset vaikutukset ja ROI-laskelma, esim. matkailutulovaikutus.

Tapahtuman hyödyntämismahdollisuudet kaupunkimarkkinoinnissa, esim. tapahtuman näkyvyys ja markkinointi sekä tapahtuman kohderyhmät.

Tapahtuman hyvinvointivaikutukset, esim. terveellisyysvaikutukset, liikunnan ja harrastustoiminnan, yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden edistäminen.

Tapahtuman kestävä toimintamalli, resurssiviisaus, ympäristövaikutukset sekä tapahtumajärjestäjän vastuullisuus.

Tapahtuman kehitys- ja kasvutavoitteet.

Tapahtumatukea ja -yhteistyötä haetaan ennen tapahtuman järjestämistä, kun tapahtuma on suunniteltu huolellisesti. Haku on auki ympäri vuoden. Kannustamme järjestäjiä aloittamaan suunnittelu- ja tukihakemusprosessin mahdollisimman aikaisin. Päätöksiä kaupungin tuista tehdään aikaisintaan joka vuoden tammikuussa. Tapahtumajärjestäjiltä toivotaan aktiivisuutta tukineuvotteluiden käynnistämisessä.

Tuki maksetaan tapahtuman järjestämisen jälkeen, kuitenkin tapahtumavuoden aikana. Tapahtumajärjestäjän on toimitettava kaupungille tapahtumatukiselvitys korkeintaan kahden kuukauden kuluttua tapahtuman toteutumisesta. Selvitystä voi täydentää lomakkeen lähettämisen jälkeen.

Muut tapahtumatuen tarjoajat

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kuopion kaupunki myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kansalaistoiminnan tukemiseen kuopiolaisille yhdistyksille / toimijoille, joiden kotipaikka on Kuopio tai hakijalle, jonka avustuksen kohteena oleva toiminta sijoituu Kuopioon. Avustukset myönnetään yleisavustuksena tai erityisavustuksena sekä Meidän Kuopio -festivaalin tuotantotukena.

WWW

Aurora-tietokanta

Aurora-tietokanta on suomalaisen tieteen ja taiteen rahoituskanta, johon on listattu rahoitusmahdollisuuksia yli 400 rahoittajalta. 

WWW