Business Kuopio

 
 
 

Tilavarukset ja tapahtumaluvat

Kuopio tarjoaa monipuoliset tilat erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Tarkempia tietoja tiloista ja niiden varauksista saat oheisten linkkien kautta.

Tapahtumaluvat

Tapahtumajärjestäjän on hoidettava monet järjestelyt, luvat ja ilmoitukset ennen tapahtuman järjestämistä. Tilavaraukset ja maanomistajan luvat ovat kaiken lähtökohta.

Älä jätä ilmoituksia ja lupia viime tinkaan ja huomaa, että lomat ja ruuhka-ajat voivat hidastaa käsittelyä.

Kuopiossa tapahtumalupia hoitavat Kuopion torin ja satamatorin osalta Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys, liikuntapaikkojen sekä koulu- ja nuorisotilojen osalta luvat saa kaupungin tilavarauspalveluista, muiden ulkoalueiden, katujen ja puistojen tapahtumaluvat myöntää kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapito-yksikkö.

Muut luvat

Muita lupaviranomaisia ovat mm.

Elintarvike-, myynti- ja ympäristöluvat
www.kuopio.fi/elintarvikevalvonta-ja-ymparistoterveys

Ilmoitus yleisötapahtumasta
www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_yleisotilaisuudesta

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma
www.pspelastuslaitos.fi/ ja www.poliisi.fi/ita-suomi

Valvira, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
www.valvira.fi/alkoholi

Tukes:
Turvallisen kesätapahtuman järjestäjän opas

Materiaaleja Tapahtumapajasta 4.6.2019:

TUKES Tapahtumaturvallisuus-opas (pdf)

POLIISI Yleisötilaisuudet 2019 (ppt)

POLIISI Yleisötilaisuusohje 2016 (docx)

Tapahtumatiloja

Kuopion Musiikkikeskus
www.kuopionmusiikkikeskus.fi/

Kuopion kaupunginteatteri
www.kuopionkaupunginteatteri.fi/

Kuopio-halli
www.kuopio.fi/kuopio-halli

Kuopion jäähalli
www.kuopio.fi/jaahallit

Liikuntapaikat, koulu- ja nuorisotilat
www.kuopio.fi/fi/tilavaraukset

Muut ulkoalueet, puistot ja katualueet
www.kuopio.fi/fi/tapahtuma-ja-mainostamisluvat

Kuopion tori ja satamatori
www.kuopiontori.fi/kategoria/tapahtumat