Tupakka

Aiotko myydä tapahtumassa tupakkaa?

Yleisille alueille tarjoilulle ja myynnille on haettava maanomistajan lupa. Maanomistajan lupa koskee vain maa-alueen hallintaa, ei esimerkiksi sen yksityiskohtaista käyttöä, johon voidaan tarvita muita viranomaislupia tai ilmoituksia. 

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteita saa myydä vain sellainen elinkeinonharjoittaja, jolla on tupakkatuotteiden myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa. Vähittäismyyntilupa on myös edellytys tupakkatuotteiden hankinnalle jälleenmyyntiin tukkumyynnistä. 

Myyntihakemus on mahdollista tehdä sähköisesti tai kirjallisella lupahakemuksella. Hakemus suositellaan tehtäväksi sähköisesti. Sähköiseen hakemukseen tarkoitetun hakemuslomakkeen ohjeineen löydät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) internet-sivuilta. Sähköinen hakemus ohjautuu automaattisesti myyntiluparekisteriin ja tupakanmyyntipisteen sijaintikunnalle. Toivomme sinun käyttävän ensisijaisesti sähköistä hakemusta, koska sitä kautta tukkumyyjä saa ajantasaisen tiedon siitä, että myyntilupa on myönnetty. 

Myyntilupahakemus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Tupakkalain (549/2016) mukaisen tupakan myyntilupahakemuksen käsittelyaika on 40 vrk. 

Kunta perii luvan myöntämisestä, ja jatkossa myös myynnin valvonnasta, hyväksymänsä taksan mukaisen maksun. 

Ulkotiloissa järjestettävissä yleisten tilaisuuksien katoksissa tai katsomoissa taikka muissa tilaisuuden seuraamiseen tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan, ei saa tupakoida. 

Lisätietoja antaa Kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveydenhuolto.
Asiointiposti: ymparistoterveys(at)kuopio.fi 
Käyntiosoite: Savilahdentie 6 B, 2. krs, 70210 Kuopio. 

Myyntipaikkojen osalta järjestäjän vastuulle voi kuulua nestekaasua käyttävien laitteiden määräysten mukainen käyttö, tai tilaisuuden järjestäjä antaa tarkat ohjeet siitä, mitä nestekaasun käyttäjän tulee huomioida. Ohjeet voidaan laatia yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

Yhteenveto

Hae maanomistajan lupa yleisellä paikalla myynnille.

Hae vähittäismyyntilupa tupakkatuotteiden myynnille hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tupakkalain mukainen hakemuksen käsittelyaika on 40 vuorokautta. Lupa haetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

Tutustu yleisötilaisuuksien luokitteluun lupaprosessin näkökulmasta