Tilapäiset liikennejärjestelyt

Tarvitaanko tilapäisiä liikennejärjestelyjä?

Tapahtuma voi tarvita tilapäisiä liikennejärjestelyjä, kuten katujen sulkemisia, liikennevalojen laittamista vilkulle, tilapäisiä pysäköintialueita, tai muita toimia liikennealueella. 

Yleisötilaisuuksien edellyttämistä teiden sulkemisista on tiedotettava ja opastettava riittävästi. Tilapäiset opastusmerkit ovat kevytrakenteisia, valkopohjaisia tauluja, joissa käytetään kohteen nimeä tai tilaisuuden tunnusta sekä tarvittaessa kohteen suuntaa ja etäisyyttä. 

Kun tienpitäjänä on Kuopion kaupunki, näihin toimenpiteisiin haetaan lupaa kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalveluilta. 
Asiakaspalvelu: puh. 0800 918 511 
Asiointiposti: kunnossapito(at)kuopio.fi. 

Yleisille maanteille luvat tapahtuman vaatimille erityistoimenpiteille haetaan ELY-keskukselta (pois lukien tien sulkeminen). Lupaa tilapäiselle opasteelle haetaan vapaamuotoisella hakemuksella paikallisesta ELY-keskuksesta otsikolla: ”Hakemus tilapäiselle opastukselle / tapahtumailmoitukselle”. Lupakäsittelyä edesauttaa, jos hakemuksen liitteenä on karttaesitys opastuksen laajuudesta. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi.  

Yleisten teiden sulkemista vaativien tapahtumien lupaviranomainen on poliisi. Tienpitoviranomainen (ELY-keskus) antaa poliisille tarvittaessa lausunnon yleisten teiden käytöstä. Jos tapahtuma ei vaadi tien sulkemista, on lupaviranomainen yleisen tien erikoiskäytöstä paikallinen ELY-keskus. Samoin tilapäiset nopeusrajoitukset haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta.     

Pääsääntöisesti poikkeavat liikennejärjestelyt sovitaan hyvissä ajoin tapahtumajärjestäjän ja tienpitäjän, ts. kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalvelujen tai ELY-keskuksen, kanssa. Poliisi voi antaa asiantuntevia neuvoja jo tapahtuman suunnittelussa. Tapahtuman aikana poliisi voi vielä tehdä tarvittavia muutoksia, esim. sulkemalla katuja. Ilman yleisötilaisuuspäätöstä ei tapahtumaan voida hyväksyä tilapäisiä järjestyksenvalvojia. Poliisi voi päätöksellään nimetä liikenteenohjaajia myös muihin tapahtumiin kuin yleisötilaisuuksiin. Poliisin päätöksellä tapahtumanjärjestäjän nimeämät liikenteenohjaajat saavat toimivaltuudet ohjata liikennettä yleisellä tiellä.

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että ympäröivän alueen ja rakennusten pelastustiet ovat käytettävissä koko yleisötilaisuuden ajan.

Yhteenveto

Hae lupa erityistoimenpiteille tai teiden sulkemiselle kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalveluilta, ELY-keskukselta tai poliisilta.