Tervapadat, ulkoroihut, nuotiot, avotuli

Aiotko käyttää tervapatoja tai ulkoroihuja, sytyttää nuotion tai avotulen?

Avotulen käytölle tarvitset maanomistajan luvan. 

Avotulen käytöstä yleisötilaisuusalueella on aina neuvoteltava pelastuslaitoksen kanssa. Käytettäessä avotulta on huomioitava pelastuslain velvoitteet turvallisesta tulenteosta. Käytettäessä avotulta on käyttöpaikan välittömään läheisyyteen varattava riittävä määrä sopivaa alkusammutuskalustoa.

Pelastuslaitos voi kieltää metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekemisen alueellaan. Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (017) 182 111 (Kuopion kaupungin vaihde) tai sähköpostitse osoitteesta pelastuslaitos(at)kuopio.fi.

Yhteenveto

Hanki avotulen käytölle maanomistajan lupa.

Neuvottele avotulen käytöstä yleisötilaisuusalueella pelastuslaitoksen kanssa.