Teltat, orkesterilavat ja muut tilapäiset rakenteet

Tarvitsetko telttoja, orkesterilavarakenteita tai muita tilapäisiä rakenteita?

Enintään kaksi viikkoa paikallaan olevalle rakennelmalle ei tarvitse rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. 

Tilapäisten rakennelmien, esiintymislavojen ja telttojen turvallisuudesta vastaa aina tapahtuman järjestäjä. Järjestäjän on annettava vastuuhenkilön (rakennusalan ammattilainen) allekirjoituksella varustettu todistus siitä, että em. lyhytaikaisten rakennelmien turvallisuus vastaa Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia rakennuksen kestävyyden (mm. yleisökuorma, tuulikuormat) ja käyttöturvallisuuden (poistumisreitit, kaiteet, alkusammutuskalusto ym.) osalta. Todistus on esitettävä tapahtuma-alueen tarkastusta suorittavalle viranomaiselle. 

Yli kaksi viikkoa paikallaan olevien tilapäisrakenteiden pystyttämiselle tarvitaan aina rakennusvalvontaviranomaisen toimenpidelupa, joka haetaan kaupunkiympäristön palvelualueen rakennusvalvonnasta. 
Puhelin: 0800 918 51. 
Asiointiposti: rakennusvalvonta(at)kuopio.fi. 

Lupapäätös toimitetaan lupaviranomaisille turvallisuus- ja pelastussuunnitelman liitteenä.

Rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa tilapäisrakenteet ennen tilapäisrakenteiden käyttöönottamista. Rakentamiselle on nimettävä tapahtuman järjestäjän vastuuhenkilö (rakennusalan ammattilainen), joka pyytää rakennusvalvontaviranomaisen tarkastamaan tilapäisrakenteet ennen niiden käyttöönottamista. 

Tapahtumien jälkeen kaikki rakennukset ja rakennelmat on poistettava viipymättä ja tapahtuma-alue siistittävä. Vahingoittunut tai likaantunut katu tai muu tapahtuma-alue on kunnostettava ja siistittävä välittömästi.

Yhteenveto

Yli kaksi viikkoa paikallaan oleville tilapäisrakenteille tarvitaan rakennusvalvontaviranomaisen lupa.

Rakenteiden turvallisuudesta on esitettävä todistus tapahtuma-alueen tarkastusta suorittavalle viranomaiselle.