Musiikin esittäminen

Aiotko esittää tapahtumassa musiikkia?

Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöiltä, esim. Teostolta. 

Katusoittoon torilla pyydetään lupa torivalvojalta, puh. 044 718 5146. Katualueilla, puistoissa ym. yleisillä alueilla luvan myöntää kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalvelut puh. 0800 918 511. 
Asiointiposti: kunnossapito(at)kuopio.fi. 

Katusoittajat eivät saa käyttää tori- tai muilla alueilla äänentoistoa. Soitto ei saa häiritä toritoimintaa, asukkaita tai muita käyttäjiä.  

Yhteenveto

Hae musikkin julkiseen esittämiseen lupa tekijänoikeusjärjestöltä.

Hae katusoittoon torilla lupa torivalvojalta.

Hae soittoon katualueilla, puistoissa ym. yleisillä alueilla lupa kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalveluita.