Onko tapahtuma yksityistilaisuus vai yleisötilaisuus? 

Tapahtuma tarkoittaa tilaisuutta, jossa useamman henkilön muodostama ryhmä kokoontuu paikkakunnalle yhteisen nimittäjän takia, viipyen paikkakunnalla muutamasta tunnista muutamaan vuorokauteen käyttäen monipuolisesti hyväkseen paikkakunnan eri palveluja. 

Tapahtuma voi tarvita rakentamis- ja purkamisaikaa ja olla ohi vasta loppusiivousten tai -korjausten jälkeen. 

Useat tapahtumat ovat yksityistilaisuuksia, eivätkä tarvitse erikseen lupia tai ilmoituksia. Tällaisia tapahtumia järjestetään usein paikassa tai tilassa, jossa on pysyvä henkilökunta ja järjestyksenvalvonta. 

Jos tapahtumalla on nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta, joka voi edellyttää kokoontumislain mukaisia ilmoituksia ja erilaisia lupia. 

Yleisötilaisuus on määritelty kokoontumislaissa. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleensä erilaisia messuja, markkinoita, juhlia, seremonioita, kilpailuja, näytöksiä, mainostapahtumia, konsertteja ja muita tilaisuuksia, joihin muillakin kuin erikseen kutsutuilla on pääsy maksua vastaan tai ilman. Tapahtumia järjestävät niin yksityiset henkilöt kuin yritykset, yhdistykset ja julkinenkin sektori. Ne kokoavat ihmisiä yhteen jotain tarkoitusta tai merkitystä varten tiettyyn aikaan ja paikkaan. 

Yleisötilaisuuksia voidaan lupaprosessien näkökulmasta luokitella seuraavasti: 

  1. Yksityistilaisuudet 
  2. Yksityisluonteiset tilaisuudet, jotka käsitellään kokoontumislain perusteella yleisötilaisuuksina, joista ei arvioida olevan haittaa yleiselle järjestykselle eikä turvallisuudelle (ei tarvetta järjestyksenvalvonnalle eikä erityisille liikennejärjestelyille), ei ilmoitusvelvoitetta poliisille eikä pelastusviranomaiselle. 
  3. Yleisötilaisuus, josta tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille ja laadittava pelastussuunnitelma pelastusviranomaiselle. Tällaisia ovat esimerkiksi pilkkikisat. 
  4. Yleisötilaisuus, josta on tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille sekä laadittava tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Tällaisia ovat tavanomaiset yleisötapahtumat. 
  5. Yleisötilaisuus, josta on tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille ja laadittava tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Poliisi tekee erillisen lupapäätöksen. Tällaisia ovat usein suuremmat yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen vaikuttavat tapahtumat. 

Yhteenveto

Huomioi tapahtumajärjestäjän velvoitteet liittyen ilotulitukseen, tulinäytökseen tai pyroteknisten tehosteiden käyttöön.

Rajanveto ilmoitusvelvollisten ja vapaiden tilaisuuksien välillä ei aina ole yksinkertaista. Lisätietoja ja neuvoja voit kysyä poliisilta: http://www.poliisi.fi/ita-suomi/

Katso yleisötilaisuuden määrittely myös kokoontumislaista ja pelastustoimesta annetusta asetuksesta. Yli 200 henkilöä vetävät tapahtumat käsitellään yleisötilaisuutena.

Useimmiten tapahtumajärjestäjän kannattaa mieluummin tehdä ilmoitus yleisötilaisuudesta kuin jättää tekemättä.

Itä-Suomen poliisilaitos