Järjestyksenvalvojat ja vartiointi

Tarvitaanko tapahtumassa järjestyksenvalvontaa tai vartiointia?

Yleisötilaisuudessa tulee pääsääntöisesti olla nimettynä järjestyksenvalvojia. Järjestyksenvalvojien avulla järjestäjä takaa tapahtuman häiriöttömän ja turvallisen läpiviemisen. Järjestyksenvalvojia tarvitaan vähintään kaksi, mies ja nainen. 

Järjestyksenvalvojien määrä perustuu tapahtuman luonteeseen ja alueen laajuuteen tai hallittavuuteen yleensä. Järjestäjän tulee esittää turvallisuussuunnitteluun pohjautuen järjestyksenvalvojien määrää tapahtumaan. Poliisi harkitsee tapahtumajärjestäjän esittämien järjestyksenvalvojien edellytykset toimia kyseisessä tapahtumassa. Yleisenä arviointiperusteena on, että suuren riskin tapahtumat vaativat 1 järjestysvalvoja per 100 tapahtumakävijää. Pienen riskin tapahtumissa riittää 1 järjestyksenvalvoja per 500 asiakasta. Järjestyksenvalvojia on kuitenkin aina oltava vähintään sen verran, että järjestyksenvalvojat voivat selviytyä tehtävistään, esimerkiksi avaamaan poistumisreitit ja ohjaamaan ja avustamaan ihmiset kokoontumisalueille. Järjestyksenvalvojien on pystyttävä viipymättä puuttumaan ja ennalta estämään mm. järjestyshäiriöitä. 

Tapahtuman välittömään aukioloon liittyvän ajan ulkopuolinen huvialueen valvonta on vartiointia ja siten vartioimisliikkeiden toimialaan liittyvää toimintaa. Järjestyksenvalvojat eivät saa suorittaa yövartiointia. Mikäli vartijaa ei ole, tapahtumajärjestäjä itse ei käytännössä voi puuttua huvialueella tapahtuvaan liikkumiseen juuri mitenkään.

Yhteenveto

Tee esitys järjestyksenvalvojien määrästä turvallisuussuunnitelman perusteella poliisille.

Järjestyksenvalvojat eivät saa suorittaa yövartiointia.