Ilotulitus

Aiotko järjestää ilotulituksen?

Ilotulituksen käytölle tarvitset maanomistajan luvan.

Toreilla ja katualueilla ei saa ampua raketteja. Ks. lisätiedot www.pspelastuslaitos.fi. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta ohjaa myös ilotulitteiden käyttöä, nimenomaan sitä, kenelle viranomaiselle ilotulitteiden käytöstä on tehtävä ilmoitus. (Laki 390/2005 81 § ja 97 §.) 

Asetus 819/2015 räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta tarkentaa em. lain ilmoitusvelvollisuutta siitä, mitä tietoja ilmoitukseen on kirjattava ilotulitusnäytöksen järjestämisestä tai erikoistehosteiden käytöstä. 

Ilotulitteiden käyttö  

Ilotulitteiden käyttöä ohjaava Valtioneuvoston asetus 819/2015 räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta on tullut voimaan 1.7.2015, ja siinä kerrotaan, miten yksityiseen käyttöön hyväksyttyjen ilotulitteiden käytön tulee tapahtua. 

Ilotulitteiden yksityisestä käytöstä on tehtävä ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle viimeistään viisi vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttämistä. Pelastuslaitoksen nettisivuilla on sähköinen lomake ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen. Yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjä ilotulitteita saadaan luovuttaa vain pelastusviranomaisen hyväksymästä myyntipisteestä.  

Mikäli ilotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä yksityistilaisuudessa, kysymyksessä on ilotulitusnäytös. Ilotulitusnäytöksen järjestäjän tulee tehdä ilmoitus poliisille poliisilaitoksen nettisivuilla olevalla lomakkeella. Poliisi pyytää pelastuslaitokselta lausunnon. 

Yksityisten henkilöiden ilotulitteita voidaan käyttää ilman ilmoitusta joulukuun 31. päivän kello 18.00:n ja tammikuun 1. päivän kello 2.00:n välisenä aikana. Ilotulitteiden kieltoalueilla ilotulitteiden käyttö on kuitenkin aina kielletty. Pohjois-Savon maakunnan alueella ilotulitteiden käyttökieltoalueet ovat Kuopion ydinkeskusta, Petosen keskusta, Varkauden Päiviönsaaren alue ja Nilsiän Tahkovuoren alue.

Ilotulitteiden ja muiden räjähteiden säilytysmäärät asuinhuoneistoissa ovat enintään 2 kg ruutia, yhteensä enintään 20 000 ampuma-aseissa, työkaluissa ja lähetyspistooleissa käytettävää patruunaa ja niiden sytytysnallia sekä lyhytaikaisesti enintään 5 kg ilotulitteita ja pyroteknisiä tuotteita. 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintaohje ilotulitteiden käytöstä 

 • Ilotulitteiden käyttö vaatii aina käyttöilmoituksen (pois lukien em. 31.12.–1.1.)   
  • Ilmoituksen käsittely on maksullinen, tuoteluettelo (pois lukien em. 31.12.–1.1.)    
  • Käyttöilmoitusta ei hyväksytä:           
   • Ilotulitteiden käyttökieltoalueille           
   • Ruohikkopalovaaran / metsäpalovaroituksen aikana           
   • Silloin, kun käyttöpaikka ei täytä asetusten vaatimuksia 
 • Venetsialaiset eli mökkikauden päättäjäisjuhlat elokuun viimeisenä viikonloppuna 
  • Ilotulitteiden käytölle ei tarvita erillistä käyttöilmoitusta em. ajankohtana 
  • Käyttö sallitaan vain lauantain klo 18.00 ja sunnuntain klo 02.00 välisenä aikana 
  • Ilotulitteiden käyttö Venetsialaisten aikana on kielletty:           
   • Kaikilla ilotulitteiden käyttökieltoalueilla     
   • Taajaan rakennetulla alueella (liikennemerkein rajattu alue)          
   • Ruohikkopalovaaran / metsäpalovaroituksen aikana.   

Ilmoitus ilotulitusnäytöksen järjestämisestä (VN asetus 819/2015 61 §) 

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on tehtävä, kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 97 §:n mukainen ilmoitus poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. 

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi: 

 1. näytöksen paikka 
 2. tarkka ajankohta 
 3. millaisia ilotulitteita näytöksessä aiotaan käyttää 
 4. miten ilotulitteet aiotaan varastoida ja säilyttää näytöspaikalla
 5. suojaetäisyydet ja muut varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi 
 6. vastuuhenkilö yhteystietoineen
 7. näytöksen ampujien henkilötiedot yhteystietoineen. 

Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamasta päätöksestä ilotulitusnäytöksen järjestäjän tekemään 16 §:n mukaiseen ilmoitukseen. 

Poliisin on kuultava ilmoituksen johdosta pelastusviranomaista. Poliisin tulee ilmoittaa näytöksestä pelastusviranomaiselle ja hätäkeskukselle. 

Yhteenveto

Hanki ilotulitusten käytölle maanomistajan lupa.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta ohjaa, kenelle viranomaiselle ilotulitteiden käytöstä on tehtävä ilmoitus.

Tee ilotulitteiden yksityisestä käytöstä ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle viimeistään 5 vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttöä.

Tee ilotulitusnäytöksestä ilmoitus poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.