Elintarvikkeet

Aiotko tarjoilla tai myydä tapahtumassa elintarvikkeita?

Yleisillä alueilla tarjoilulle ja myynnille on haettava maanomistajan lupa. Maanomistajan lupa koskee vain maa-alueen hallintaa, ei esimerkiksi sen yksityiskohtaista käyttöä, johon voidaan tarvita muita viranomaislupia tai ilmoituksia. 

Elintarvikkeita valmistavan, tarjoavan tai myyvän ammattimaisen toimijan on tiedotettava toiminnastaan kirjallisesti 4 arkipäivää ennen tilaisuutta ympäristöterveydenhuoltoon. Tiedotteen voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen ymparisto­terveys(at)kuopio.fi. 

Elintarvikkeiden ulkomyynnissä noudatetaan valtakunnallista Eviran (Elintarviketurvallisuusvirasto) ulkomyyntiohjetta.

Tapahtumista, joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 500 henkilöä, on tapahtuman järjestäjän ilmoitettava kirjallisesti ympäristöterveydenhuoltoon hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoituksen voi toimittaa osoitteeseen ymparistoterveys(at)kuopio.fi. 

Myyntipaikkojen osalta järjestäjän vastuulle voi kuulua nestekaasua käyttävien laitteiden määräysten mukainen käyttö, tai tilaisuuden järjestäjä antaa tarkat ohjeet siitä, mitä nestekaasun käyttäjän tulee huomioida. Ohjeet voidaan laatia yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

Yhteenveto

Hae maanomistajan lupa yleisillä alueilla tarjoilulle ja myynnille.

Ilmoita elintarvikkeiden valmistuksesta, myynnistä tai tarjoamisesta ympäristöterveydenhuoltoon viimeistään 4 päivää ennen tapahtumaa.

Tee yli 500 hengen tapahtumista kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.

Huomioi nestekaasun käytön ohjeet.

Aiheesta tarkemmin