Arpajaiset, pelit ja kilpailut

Onko tapahtumassa tarkoitus järjestää arpajaiset? 

Yhden poliisilaitoksen alueella tapahtuviin arpajaisiin haetaan lupa poliisilaitoksen lupakansliasta. Useamman poliisilaitoksen alueella tapahtuviin arpajaisiin haetaan lupa poliisihallitukselta. 

Itä-Suomen poliisilaitos myöntää luvat arpajaisiin alueellaan.

Pienarpajaiset 

Arpajaislain mukaan yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö saa toimeenpanna ilman erillistä lupaa tavara-arpajaiset, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2 000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa. 

Koululuokka tai sitä vastaava opintoryhmä voi opiskelun tai opiskelua tukevan harrastustoiminnan edistämiseksi toimeenpanna pienarpajaiset, jos arpajaisten toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa täysivaltainen henkilö. 

Pien- ja miniatyyriarpajaisissa voittojen yhteenlasketun arvon on oltava vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta ja pienimmän voiton on oltava vähintään yhtä suuri, kuin arvan hinta. 

Osasta pienarpajaisia on tehtävä tilitys. Pienarpajaisista tilitys on tehtävä viipymättä tilaisuuden päättymisen jälkeen. Tilitystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos arvat on myyty vain arpajaiset toimeenpanevaan yhteisöön kuuluvien henkilöiden kesken. 

Pienarpajaisten tilityksessä tulee olla mukana pienarpajaisten arvontapöytäkirja/tilitystä koskeva lomake liitteineen. 

Arpajaisten toimeenpanijan tulee pitää tilitys nähtävänä kahden viikon ajan tilityksen valmistumisen jälkeen. Tilitys on säilytettävä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetyllä tavalla. 

Kun pienarpajaisten järjestäjänä on koululuokka tai vastaava opintoryhmä, tilityksen nähtävänä pitämisestä vastaa arpajaisten toimeenpanosta vastaava täysivaltainen henkilö. Tilitys on säilytettävä yhden vuoden ajan.

Yhteenveto

Hae lupa arpajaisiin Itä-Suomen poliisilaitokselta.

Tee arpajaistilaisuuden päättymisen jälkeen tilitys kirjanpitolaissa säädetyllä tavalla. Tilitystä ei tarvitse tehdä, jos arvat on myyty vain arpajaiset toimeenpanevaan yhteisöön kuuluvien henkilöiden kesken.