Business Kuopio

 
 
 

Tapahtumayhteistyö

Kuopio haluaa olla tapahtumajärjestäjän kumppani sekä toiminnallaan mahdollistaa tapahtuman sujuvan järjestämisen Kuopiossa. Kumppanina voimme markkinoida ja tiedottaa tapahtumasta kaupungin medioissa, neuvoa lupa- ja tila-asioissa sekä tukea tapahtumaa myös taloudellisesti. Taloudellinen tuki edellyttää tarkempaa neuvottelua siitä, millaisia yhteistyöpintoja tapahtuma voi kaupungille tarjota.

Tapahtumatuki- ja yhteistyöhaku on auki läpi vuoden. Mahdollisimman aikainen tieto suunnitellusta tapahtumasta on tervetullut. Huomaathan, että kesällä loma-aikaan emme käsittele hakemuksia.

Linkki hakulomakkeeseen: https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/3417/lomake.html Lomakkeeseen voi lisätä liitteitä, esim. talousarvion, toimintasuunnitelman ja yhteistyöesityksen. Päätöksiä kaupungin tuista tehdään aikaisintaan joka vuoden tammikuussa kaupunginvaltuuston päätettyä talousarvion joulukuun aikana. Tapahtumajärjestäjiltä toivotaan aktiivisuutta oman tapahtumansa neuvottelujen käynnistämisessä. Neuvotteluissa kartoitetaan, millaisia yhteistyötapoja voidaan toteuttaa ja millaisilla resursseilla sekä kriteereillä tukea voidaan myöntää.

Lisätietoja antaa markkinointikoordinaattori Laura Kokko, puhelin 044 718 2018, laura.kokko@kuopio.fi

Tapahtumatukia ja yhteistyöesityksiä arvioidaan tapahtumien vaikuttavuuden perusteella. Tärkeimmät kriteerit ovat:

  • Tapahtuman aluetaloudelliset vaikutukset, ROI-laskelma, mm. matkailutulovaikutus.
  • Tapahtuman hyödyntämismahdollisuudet kaupunkimarkkinoinnissa, mm. tapahtuman näkyvyys ja markkinointi sekä tapahtuman kohderyhmät.
  • Tapahtuman hyvinvointivaikutukset, mm. terveellisyysvaikutukset, liikunnan ja harrastustoiminnan, yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden edistäminen.
  • Tapahtuman kestävä toimintamalli, resurssiviisaus, ympäristövaikutukset sekä tapahtumajärjestäjän vastuullisuus.
  • Tapahtuman kehitys- ja kasvutavoitteet.

Tapahtumatukiselvitys

Tapahtumatuki maksetaan tapahtuman jälkeen, kun tuen saaja on toimittanut kaupungille selvityksen tapahtuman toteumasta oheisella e-lomakkeella. Loppuvuodesta toteutuvien tapahtumien osalta on huomioitava, että selvitys tehdään tapahtumavuoden aikana. Selvitystä voi täydentää myöhemmin.

Tapahtumatukiselvitys sähköisenä lomakkeena.