Business Kuopio

 
 
 

Tapahtumajärjestäjän opas

Tähän oppaaseen on kattavasti kerätty asioita, joita tapahtumajärjestäjän on huomioitava tapahtumaa järjestäessään Kuopiossa. Opas neuvoo tila- ja lupa-asioissa, yhteistyössä eri viranomaisten kanssa sekä tapahtuman suunnittelussa.

Tapahtumajärjestäjän opas (pdf)

Tapahtumajärjestäjällä on tapahtuman toiminnallinen ja taloudellinen vastuu. Tapahtumajärjestäjän itsearviointiin on koottu muistilistaksi kysymyksiä, joita järjestäjän on tärkeää pohtia omaa tapahtumaa suunnitellessaan.

Tapahtumajärjestäjän itsearviointi (pdf)

Yhdenvertaisuuden huomioinen tapahtumissa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on laatinut suosituksen (16.5.2017) tapahtumajärjestäjien ja pääsylippuja välittävien yritysten käyttöön. Suosituksessa kerrotaan seikkoja, jotka tulisi tapahtumia järjestettäessä ottaa huomioon.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus 160517 (pdf)