Business Kuopio

 
 

Luova REAKTIO! – uutta arvoa luovat verkostot -hanke (2021-2023)

20.12.2021

Tänä syksynä toimintansa aloittanut Luova REAKTIO! -hanke on syntynyt reaktiona luovien alojen ja erityisesti tapahtuma-alan koronakurimukseen. Hankeen toimenpiteillä lisätään digitalisuuden yhdistämistä tapahtumatuotantoon ja kehitetään luovien alojen digitaalista liiketoimintaosaamista ja toimimista palveluverkostoissa.

Luovien alojen toimijoille digitalisuus luo mahdollisuuksia tulevaisuuteen vahvistamalla osallisuutta, luomalla uusia ansaintamalleja sekä tuoden uutta arvoa toimintaan. Hankkeessa toimijoiden digitaalista osaamista kehitetään täsmävalmennusten, yhteiskehittämisen ja toisilta oppimisen avulla.

Hanke on paitsi koulutushanke, myös verkottumishanke. Tulevaisuuden ratkaisut edellyttävä ristipölytystä ja yhteistyötä luovien alojen toimijoiden sekä muiden alojen ammattilaisten kesken. Yhteistyö mahdollistaa asioiden katsomisen eri näkökulmista. Viestinnän avulla hanke tuo luovien alojen ammattilaisia esiin, jotta yhteistyö lisääntyisi ja tekijät tulevat tunnetuiksi.

Luova REAKTIO -hanke hakee osallistujia vuoden 2021 loppuun saakka. Kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset luovien ja tapahtuma-alojen yritykset, yhdistykset ja palveluiden tuottajat, jotka haluavat lisätä digitaalisen liiketoiminnan osaamistaan, digitaalisuuden yhdistämistä moderniin tapahtumatuotantoon sekä lisätä tulevaisuusosaamista ja monialaista yhteistoimintaa palveluverkostoissa. Hankkeessa on osallistumismaksu, joka tarjoaa osallistujalle täsmäkoulutukset, seminaarit, verkottumisen sekä 02/2022–05/2023 järjestettävät bench marking -matkat.

Tutustu tarkemmin ja hae mukaan hankkeen toimintaan: https://luovaveto.savonia.fi/luova-reaktio/

Yhteydenottolomake: https://events.savonia.fi/event/x5Av8

Luova REAKTIO! – uutta arvoa luovat verkostot -hanke (2021-2023) toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella, jolla tuetaan Covid-19 pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä.