Tulinäytös ja pyrotekniset tehosteet

Tulinäytös ja pyrotekniset tehosteet

Aiotko järjestää tulinäytöksen tai käyttää pyroteknisiä tehosteita? Tulinäytöksen tai pyroteknisten tehosteiden käytölle tarvitset maanomistajan luvan.  Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta ohjaa sitä, kenelle viranomaiselle tehosteiden käytöstä on tehtävä ilmoitus. (Laki 390/2005 81 § ja 97 §)  Asetus 819/2015 räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta tarkentaa em. lain ilmoitusvelvollisuutta siitä, mitä tietoja ilmoitukseen on kirjattava […]

Ilotulitus

Aiotko järjestää ilotulituksen? Ilotulituksen käytölle tarvitset maanomistajan luvan. Toreilla ja katualueilla ei saa ampua raketteja. Ks. lisätiedot www.pspelastuslaitos.fi. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta ohjaa myös ilotulitteiden käyttöä, nimenomaan sitä, kenelle viranomaiselle ilotulitteiden käytöstä on tehtävä ilmoitus. (Laki 390/2005 81 § ja 97 §.)  Asetus 819/2015 räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta tarkentaa em. lain […]

Tervapadat, ulkoroihut, nuotiot, avotuli

Aiotko käyttää tervapatoja tai ulkoroihuja, sytyttää nuotion tai avotulen? Avotulen käytölle tarvitset maanomistajan luvan.  Avotulen käytöstä yleisötilaisuusalueella on aina neuvoteltava pelastuslaitoksen kanssa. Käytettäessä avotulta on huomioitava pelastuslain velvoitteet turvallisesta tulenteosta. Käytettäessä avotulta on käyttöpaikan välittömään läheisyyteen varattava riittävä määrä sopivaa alkusammutuskalustoa. Pelastuslaitos voi kieltää metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekemisen alueellaan. Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (017) 182 […]

Palavat nesteet, nestekaasu, räjähteet

Aiotko käyttää tai säilyttää palavia nesteitä, nestekaasua tai räjähteitä? Vaarallisten kemikaalien säilytystä ja käyttöä ohjaa ensisijassa laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005). Lain tarkoitus on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.  Vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa […]