Teltat, orkesterilavat ja muut tilapäiset rakenteet

Teltat, orkesterilavat ja muut tilapäiset rakenteet

Tarvitsetko telttoja, orkesterilavarakenteita tai muita tilapäisiä rakenteita? Enintään kaksi viikkoa paikallaan olevalle rakennelmalle ei tarvitse rakennusvalvontaviranomaisen lupaa.  Tilapäisten rakennelmien, esiintymislavojen ja telttojen turvallisuudesta vastaa aina tapahtuman järjestäjä. Järjestäjän on annettava vastuuhenkilön (rakennusalan ammattilainen) allekirjoituksella varustettu todistus siitä, että em. lyhytaikaisten rakennelmien turvallisuus vastaa Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia rakennuksen kestävyyden (mm. yleisökuorma, tuulikuormat) ja käyttöturvallisuuden (poistumisreitit, kaiteet, […]