Asiapaperit poliisille

Asiapaperit poliisille

Mitä asiapapereita toimitetaan poliisille? Jos tapahtumalla on nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta, joka edellyttää kokoontumislain mukaisia ilmoituksia ja erilaisia lupia. Valmistelut on hyvä aloittaa useita kuukausia ennen tapahtumaa tapahtuman koosta riippuen.  Poliisi on yleisötapahtumiin liittyen yleinen lupaviranomainen, jolle tapahtumaan liittyvät muiden viranomaisten mahdolliset lupapäätökset toimitetaan lupaprosessin yhteydessä.  Jos tapahtumajärjestäjä on […]

Melu

Aiheutuuko tapahtumasta tilapäistä melua? Tilapäistä melua saattaa syntyä tapahtuman aikana, mutta myös tapahtuman rakennus- ja purkuvaiheessa.  Ympäristönsuojelulain 118§ (527/2014) edellyttämä ilmoitus, ns. meluilmoitus, tulee tehdä ympäristönsuojelupalveluille 30 vuorokautta ennen tapahtumaa, ks. ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä www.kuopio.fi > Ympäristönsuojelun luvat ja valvonta. Tilapäisen melun torjunnasta ja äänentoistolaitteiden käytöstä ohjeita antaa kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristönsuojelupalvelut. Asiointiposti: ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi Käyntiosoite: valtuustotalo, […]

Musiikin esittäminen

Aiotko esittää tapahtumassa musiikkia? Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöiltä, esim. Teostolta.  Katusoittoon torilla pyydetään lupa torivalvojalta, puh. 044 718 5146. Katualueilla, puistoissa ym. yleisillä alueilla luvan myöntää kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalvelut puh. 0800 918 511. Asiointiposti: kunnossapito(at)kuopio.fi.  Katusoittajat eivät saa käyttää tori- tai muilla alueilla äänentoistoa. Soitto ei saa häiritä toritoimintaa, asukkaita tai muita käyttäjiä.