Asiapaperit poliisille

Asiapaperit poliisille

Mitä asiapapereita toimitetaan poliisille? Jos tapahtumalla on nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta, joka edellyttää kokoontumislain mukaisia ilmoituksia ja erilaisia lupia. Valmistelut on hyvä aloittaa useita kuukausia ennen tapahtumaa tapahtuman koosta riippuen.  Poliisi on yleisötapahtumiin liittyen yleinen lupaviranomainen, jolle tapahtumaan liittyvät muiden viranomaisten mahdolliset lupapäätökset toimitetaan lupaprosessin yhteydessä.  Jos tapahtumajärjestäjä on […]

Ralli, rallisprintti tai muu nopeuskilpailu

Aiotko järjestää rallin, rallisprintin tai muun nopeuskilpailun? Kyseessä on yleisötilaisuus, jota koskevat kaikki yleisötilaisuutta koskevat säännökset. Erityispiirteenä asemakaava-alueella tapahtuvien katujen sulkemiseen pitää olla kaupunginhallituksen lupa. Muutoin lupaviranomainen on poliisi. Tienpitäjän lausunto/päätös tarvitaan. Nopeuskilpailuja voidaan järjestää sulkemalla yleisiä teitä moottoriajoneuvoilta ainoastaan henkilöautoille tai moottoripyörille. Muiden ajoneuvoryhmien on kilpailtava niille erikseen rakennetuilla kilparadoilla.

Elokuvien ja mainosten kuvaaminen

Aiotko kuvata elokuvia tai mainoksia? Mikäli kuvaaminen herättää yleistä huomiota tai vaikuttaa esimerkiksi ihmisten liikkumiseen, käsitellään kuvaamista yleisötapahtumana. Yleisenä huomion herättämisenä voidaan pitää sitä, että yleisellä paikalla näytellään ja sitä kuvataan. Sen sijaan esimerkiksi pelkkä maisemien tai kaupunkikuvan ikuistaminen ei ole yleisötilaisuus.  Jos kuvaus tapahtuu yksityisen maanomistajan tai kiinteistönhaltijan maalla, lupa on kysyttävä maan tai […]

Musiikin esittäminen

Aiotko esittää tapahtumassa musiikkia? Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa tekijänoikeusjärjestöiltä, esim. Teostolta.  Katusoittoon torilla pyydetään lupa torivalvojalta, puh. 044 718 5146. Katualueilla, puistoissa ym. yleisillä alueilla luvan myöntää kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalvelut puh. 0800 918 511. Asiointiposti: kunnossapito(at)kuopio.fi.  Katusoittajat eivät saa käyttää tori- tai muilla alueilla äänentoistoa. Soitto ei saa häiritä toritoimintaa, asukkaita tai muita käyttäjiä.