Majoitus

Majoitus

Tarvitsevatko tapahtumakävijät majoitusta? Kuopiossa on yhteensä yli 2 500 hotellivuodepaikkaa. Lisäksi myös muualla Pohjois-Savossa, kuten Tahkolla, on hyvin hotelleja ja majoitusliikkeitä.  Hotelleista ja majoitusliikeeistä tietoa www.kuopiotahko.fi   Koulumajoituksesta voi tiedustella kasvun ja oppimisen palvelualueelta. Asiointiposti: koulutilavaraukset(at)kuopio.fi  Leiriytymisessä tulee noudattaa niitä koskevia ohjeita. Alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin, matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 […]

Asiapaperit poliisille

Mitä asiapapereita toimitetaan poliisille? Jos tapahtumalla on nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta, joka edellyttää kokoontumislain mukaisia ilmoituksia ja erilaisia lupia. Valmistelut on hyvä aloittaa useita kuukausia ennen tapahtumaa tapahtuman koosta riippuen.  Poliisi on yleisötapahtumiin liittyen yleinen lupaviranomainen, jolle tapahtumaan liittyvät muiden viranomaisten mahdolliset lupapäätökset toimitetaan lupaprosessin yhteydessä.  Jos tapahtumajärjestäjä on […]

Asiapaperit pelastusviranomaisille

Mitä asiapapereita toimitetaan pelastusviranomaisille? Jos tapahtumajärjestäjä on velvollinen toimittamaan pelastuslaitokselle yleisötapahtuman pelastussuunnitelman, tulee se tehdä viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua.  Pelastussuunnitelmasta on selvittävä pelastuslaissa määritetyt asiakokonaisuudet. Pelastuslaitokselle on toimitettava myös poliisille toimitettava turvallisuussuunnitelma.  Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmalomake löytyy sähköisenä www.pspelastuslaitos.fi. Lisätietoja saa puhelimitse numerosta (017) 182 111 (Kuopion kaupungin vaihde) tai sähköpostitse osoitteesta pelastuslaitos(at)kuopio.fi.

Ensiapu

Tarvitaanko ensiapu tapahtumapaikalle? Pohjois-Savon Maakunnan alueella ensihoitopalveluiden järjestämisestä vastaa Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri. Palveluita tuottavat sairaanhoitopiiri itse sekä Pohjois-Savon Pelastuslaitos. Osana yleisötilaisuuden pelastusviranomaisille laadittavaa pelastussuunnitelmaa on laadittava myös suunnitelma tilaisuuden ensiapujärjestelyistä. Suunnitelma on lähetettävä 14 vrk ennen tapahtumaa kys.joke(at)kuh.fi.  Suurissa yleisötilaisuuksissa tapahtuma vaatii yleensä riskikartoituksen ja suunnittelun myös mahdollisista ensihoitopalveluiden lisätarpeista. Näistä palveluista tulee sopia Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin […]

Järjestyksenvalvojat ja vartiointi

Tarvitaanko tapahtumassa järjestyksenvalvontaa tai vartiointia? Yleisötilaisuudessa tulee pääsääntöisesti olla nimettynä järjestyksenvalvojia. Järjestyksenvalvojien avulla järjestäjä takaa tapahtuman häiriöttömän ja turvallisen läpiviemisen. Järjestyksenvalvojia tarvitaan vähintään kaksi, mies ja nainen.  Järjestyksenvalvojien määrä perustuu tapahtuman luonteeseen ja alueen laajuuteen tai hallittavuuteen yleensä. Järjestäjän tulee esittää turvallisuussuunnitteluun pohjautuen järjestyksenvalvojien määrää tapahtumaan. Poliisi harkitsee tapahtumajärjestäjän esittämien järjestyksenvalvojien edellytykset toimia kyseisessä tapahtumassa. […]

Onko tapahtuma yksityistilaisuus vai yleisötilaisuus? 

Tapahtuma tarkoittaa tilaisuutta, jossa useamman henkilön muodostama ryhmä kokoontuu paikkakunnalle yhteisen nimittäjän takia, viipyen paikkakunnalla muutamasta tunnista muutamaan vuorokauteen käyttäen monipuolisesti hyväkseen paikkakunnan eri palveluja.  Tapahtuma voi tarvita rakentamis- ja purkamisaikaa ja olla ohi vasta loppusiivousten tai -korjausten jälkeen.  Useat tapahtumat ovat yksityistilaisuuksia, eivätkä tarvitse erikseen lupia tai ilmoituksia. Tällaisia tapahtumia järjestetään usein paikassa tai […]