Business Kuopio

 
 
 

Kuopion tavoite tapahtumakaupunkina

Kuopion kaupunki on määritellyt strategiassaan tahtotilan olla Suomen nopeimmin kehittyvä tapahtuma-, kokous- ja matkailukaupunki. Näillä sivuilla kerrotaan niistä toimista ja suunnitelmista, joilla tätä tavoitteeseen pääsemistä edistetään. Toiveena on myös, että sivut antavat tapahtumajärjestäjille ja tapahtumatoimintaan liittyville tahoille tietoa kaupungin toiminnoista sekä suoran kanavan käydä asiallista keskustelua tapahtumatoiminnasta sekä antaa kehitysajatuksia ja palautetta.

Tapahtumajärjestäjäyhteistyö

Kuopion kaupunginhallitus uudisti kokouksessaan 25.1.2021 kaupungin tapahtumajärjestäjien palveluja. Tapahtumajärjestäjien asiakaspalvelu ja tapahtumien tukeminen määriteltiin Kuopiossa kaupungilla markkinoinnin ja viestinnän tehtäväksi. Näihin palveluihin kuuluu tapahtumajärjestäjien neuvonta mm. lupa- ja tila-asioissa, tapahtumatuki- ja tapahtumayhteistyöasiat sekä tiedotus- ja markkinointiyhteistyö tapahtumajärjestäjien kanssa.

Tapahtumien tarvitsemat tapahtumatila- ja tapahtumalupapäätökset tehdään liikuntapaikkojen ja koulutilojen osalta hyvinvoinnin palvelualueella. Kaupunkiympäristön palvelualue myöntää vastaavat luvat mm. puistoihin, kaupungin katualueelle sekä muille kaupungin omistamille alueilla. Kauppatorilla ja satamatorilla järjestettävien tapahtumien tilavuokrauksesta vastaa Kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys.

Kaupungin tapahtumaryhmän rooliakin uudistettiin ja se keskittyy kaupunkitasoiseen tapahtumapalveluiden, tilojen ja toimintojen kehittämiseen ja koordinointiin. Tavoitteena on luoda toimiva verkosto tapahtumajärjestäjien ja kaupungin toimijoiden kesken. Tätä verkostoitumista edistetään mm. vuosittain järjestettävissä Tapahtumapajoissa, joissa tapahtumajärjestäjät ja kaupungin edustajat kokoontuvat yhteen käsittelemään ajankohtaisia tapahtuma-asioita.