Business Kuopio

 
 
 

Tapahtumien järjestäminen

Kaupunki edellyttää, että tapahtumajärjestäjät noudattavat ministeriöiden, THL:n, AVI:n sekä muiden viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä tapahtumien järjestämistä koskien. Jos tapahtumatuki on myönnetty, mutta tapahtumaa ei pystytä järjestämään tai se siirretään toiseen ajankohtaan, on tapahtumajärjestäjän tehtävä siitä kaupungille ilmoitus tai muutoshakemus, joka lähetetään osoitteeseen tapahtumakuopio@kuopio.fi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista. Yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on edelleen kielletty 22.5.2021 saakka. Aluehallintoviraston tiedote 20.4.2021

THL:n ohjeen mukaiset kiihtymisvaiheen maskisuositukset: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille.

Turvavälien ja yskimis- sekä käsihygieniaohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää yhä edelleen. Lisäksi tulee välttää kokoontumisia isoissa joukoissa.

Aluehallintoviraston usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta ja koronainfon yhteystiedot.

Tapahtumien tukeminen

Tapahtumajärjestäjät voivat tehdä Kuopion kaupungille esityksiä tapahtumayhteistyöstä ja tapahtumien tukemisesta. Hakuohjeista tarkemmin. Tapahtumajärjestäjien edellytetään ottavan suunnitelmissaan huomioon mahdolliset tapahtumien järjestämisrajoitukset ja kiellot. Mikäli valtioneuvosto tai paikallisviranomaiset asettavat kokoontumisrajoituksia tai kieltävät tapahtumien järjestämisen voi kaupunki keskeyttää tapahtumatukien käsittelyn tilanteen edellyttämäksi ajaksi. Tehdyt sopimukset mitätöityvät, jos tapahtumia ei kokoontumisrajoitusten vuoksi voida järjestää.

Lisätietoja kaupugin tapahtumapaikoista yms. löydät Insipiroivien tapahtumien kaupunki

Lisätietoja

Laura Kokko puh. 0447 182 018,  tapahtumakuopio@kuopio.fi