Business Kuopio

 
 
 

Tapahtumien järjestäminen

Kuopion kaupungin vuoden 2020 tapahtumatukipäätökset ovat voimassa, jos tapahtuma voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Kaupunki edellyttää, että tapahtumajärjestäjät noudattavat ministeriöiden, THL:n, AVI:n sekä muiden viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä tapahtumien järjestämistä koskien. Jos tapahtumatuki on myönnetty, mutta tapahtumaa ei pystytä järjestämään tai se siirretään toiseen ajankohtaan, on tapahtumajärjestäjän tehtävä siitä kaupungille ilmoitus tai muutoshakemus, joka lähetetään osoitteeseen tapahtumakuopio@kuopio.fi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien rajoituksia 22.2.2021 saakka. Kiellettyjä ovat yli 20 henkilön yleisötilaisuudet, joilla tarkoitetaan esimerkiksi konsertteja, teatterinäytöksiä, festivaaleja, markkinoita ja urheilutapahtumia sekä muita tilaisuuksia kuten yleisiä kokouksia.

Alueellinen ”koronanyrkki” tähdentää tiedotteessaan 18.12.2020 suosituksia esimerkiksi maskin käytöstä, harrastustoiminnasta ja joulun ajan matkustamisesta.

Aluehallintoviraston usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta ja koronainfon yhteystiedot.

Tapahtumien tukeminen

Tapahtumajärjestäjät voivat tehdä Kuopion kaupungille esityksiä tapahtumayhteistyöstä ja tapahtumien tukemisesta. Hakuohjeista tarkemmin. Tapahtumajärjestäjien edellytetään ottavan suunnitelmissaan huomioon mahdolliset tapahtumien järjestämisrajoitukset ja kiellot. Mikäli valtioneuvosto tai paikallisviranomaiset asettavat kokoontumisrajoituksia tai kieltävät tapahtumien järjestämisen voi kaupunki keskeyttää tapahtumatukien käsittelyn tilanteen edellyttämäksi ajaksi. Tehdyt sopimukset mitätöityvät, jos tapahtumia ei kokoontumisrajoitusten vuoksi voida järjestää.

Lisätietoja kaupugin tapahtumapaikoista yms. löydät Insipiroivien tapahtumien kaupunki

Lisätietoja

Markku Lind puh. 044 718 2070 ja Laura Kokko puh. 0447 182 018,  tapahtumakuopio@kuopio.fi