Business Kuopio

 
 
 

Tapahtumien järjestäminen

Kaupunki edellyttää, että tapahtumajärjestäjät noudattavat ministeriöiden, THL:n, AVI:n sekä muiden viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä tapahtumien järjestämistä koskien. Jos tapahtumatuki on myönnetty, mutta tapahtumaa ei pystytä järjestämään tai se siirretään toiseen ajankohtaan, on tapahtumajärjestäjän tehtävä siitä kaupungille ilmoitus tai muutoshakemus, joka lähetetään osoitteeseen tapahtumakuopio@kuopio.fi.

Pohjois-Savon alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä on todennut, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alue siirtyy epidemian kiihtymisvaiheeseen 26.7.2021 alkaen.

Alueellinen koordinaatioryhmä on erityisen huolissaan nuorten ja nuorten aikuisten lisääntyvistä tartunnoista ja sairaalahoidon tarpeesta. Ryhmä vetoaa ja kannustaa voimakkaasti siihen, että kaikki ottaisivat koronarokotteen, kun siihen on mahdollisuus.

Siirtyminen kiihtymisvaiheeseen aiheuttaa muutoksia voimassa oleviin suosituksiin ja rajoituksiin.

Kasvomaskisuositus laajenee THL:n kiihtymisvaiheen suositusta vastaavaksi (ks. THL: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille), jonka mukaisesti maskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa.

Tapahtumien tukeminen

Tapahtumajärjestäjät voivat tehdä Kuopion kaupungille esityksiä tapahtumayhteistyöstä ja tapahtumien tukemisesta. Hakuohjeista tarkemmin. Tapahtumajärjestäjien edellytetään ottavan suunnitelmissaan huomioon mahdolliset tapahtumien järjestämisrajoitukset ja kiellot. Mikäli valtioneuvosto tai paikallisviranomaiset asettavat kokoontumisrajoituksia tai kieltävät tapahtumien järjestämisen voi kaupunki keskeyttää tapahtumatukien käsittelyn tilanteen edellyttämäksi ajaksi. Tehdyt sopimukset mitätöityvät, jos tapahtumia ei kokoontumisrajoitusten vuoksi voida järjestää.

Lisätietoja

Laura Kokko puh. 0447 182 018,  tapahtumakuopio@kuopio.fi