Itä-Suomen aluehallintovirasto on 17.11.2020 tekemän päätöksen mukaisesti yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa järjestää yli 50 hengen yleisötilaisuuksia edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla viranomaisten antamia ohjeita. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Ohjeen mukaan tilaisuuksissa on muun muassa

  • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.