Business Kuopio

 
 
 

Tapahtumien järjestäminen 1.7.2020 alkaen

Kuopion kaupungin vuoden 2020 tapahtumatukipäätökset ovat voimassa, jos tapahtuma voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. Kaupunki edellyttää, että tapahtumajärjestäjät noudattavat hallituksen, THL:n ja AVI:n antamia ohjeita ja määräyksiä tapahtumien järjestämistä koskien. Jos tapahtumatuki on myönnetty, mutta tapahtumaa ei pystytä järjestämään tai se siirretään toiseen ajankohtaan, on tapahtumajärjestäjän tehtävä siitä kaupungille ilmoitus tai muutoshakemus, joka lähetetään osoitteeseen mva(at)kuopio.fi.

1.7.2020 alkaen alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous. Ohjeet tällaisen tilaisuuden järjestämisestä löytyvät sivulta https://www.avi.fi/web/avi/-/heinakuussa-kokoontumisrajoitus-edelleen-50-henkea-suuremmat-yleisotilaisuudet-mahdollisia-erityisjarjestelyin

Tapahtumien tukeminen

Tapahtumajärjestäjät voivat jälleen tehdä Kuopion kaupungille yhteistyöesityksiä tapahtumien järjestämisestä tai hakea tukea loppuvuoden ja vuoden 2021 aikana toteutettaville tapahtumille. Katso tarkemmin. Yhteistyö- ja tukiasioissa tapahtumajärjestäjiä palvelee yhteistyökoordinaattori Markku Lind.

Lisätietoja kaupugin tapahtumapaikoista yms. löydät Insipiroivien tapahtumien kaupunki

Lisätietoja

Markku Lind puh. 044 718 2070, tapahtumakuopio@kuopio.fi