Business Kuopio

 
 
 

Tapahtumien järjestäminen

Kaupunki edellyttää, että tapahtumajärjestäjät noudattavat ministeriöiden, THL:n, AVI:n sekä muiden viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä tapahtumien järjestämistä koskien. Jos tapahtumatuki on myönnetty, mutta tapahtumaa ei pystytä järjestämään tai se siirretään toiseen ajankohtaan, on tapahtumajärjestäjän tehtävä siitä kaupungille ilmoitus tai muutoshakemus, joka lähetetään osoitteeseen tapahtumakuopio@kuopio.fi.

  • Katso kaikki voimassa olevat alueelliset suositukset KYSin verkkosivuilta: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset
  • Itä-Suomen aluehallintoviraston 17.5.2021 päätöksen mukaan Kuopiossa voidaan järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että niissä on mahdollista noudattaa OKM:n ja THL:n turvallisuusohjeita. Määräys on voimassa ajalla 18.5. – 17.6.2021. Aluehallintoviraston tiedote 17.5.2021

Aluehallintoviraston usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta ja koronainfon yhteystiedot.

Tapahtumien tukeminen

Tapahtumajärjestäjät voivat tehdä Kuopion kaupungille esityksiä tapahtumayhteistyöstä ja tapahtumien tukemisesta. Hakuohjeista tarkemmin. Tapahtumajärjestäjien edellytetään ottavan suunnitelmissaan huomioon mahdolliset tapahtumien järjestämisrajoitukset ja kiellot. Mikäli valtioneuvosto tai paikallisviranomaiset asettavat kokoontumisrajoituksia tai kieltävät tapahtumien järjestämisen voi kaupunki keskeyttää tapahtumatukien käsittelyn tilanteen edellyttämäksi ajaksi. Tehdyt sopimukset mitätöityvät, jos tapahtumia ei kokoontumisrajoitusten vuoksi voida järjestää.

Lisätietoja kaupugin tapahtumapaikoista yms. löydät Insipiroivien tapahtumien kaupunki

Lisätietoja

Laura Kokko puh. 0447 182 018,  tapahtumakuopio@kuopio.fi